Sidetopp

 
  STARTSIDEN
   
  ENKELTPERSONER
  Mads Nordtvedt
  Jan Øivind Johansen
  Turid M. Røsand
  Tamar Marie Røsand
  - hvor bodde Tamar
  - Tamars søsken
  Tysk soldat
  Oskar Gøranson
  Tine Marie Olsen
  Marius Røsand
   
  SLEKT I
  Kristiansund
  Bindal
  Amerika
   
   
  Bilder av oss
  Anetre for Mads
   
  KRIGSBARN
   
  ETTERLYSNINGER
   
  LENKER
   
  KONTAKT
   

 

 

 

 

Stadtheim Trondheim
Nedre allé 16 var tysk mødrehjem under krigen.


Foto: Mads Nordtvedt april 2006, Nedre Allé 16, Singsaker gård, Trondheim
Etablering av «byhjem» i Trondheim
Sakset fra: «Krigens barn» - de norske krigsbarna og deres mødre, skrevet av Kåre Olsen, 1998. (s. 91 -92)

På samme vis som i Bergen fikk Lebensborn også i Trondheim problemer med å finne et egnet sted for etablering av byhjem. Dette hadde bl.a. sammenheng med de store tyske troppekonsentrasjoner i området. Disse medførte at de aller fleste egnede bygninger var opptatt av militære enheter. De mange tyske soldatene i området resulterte i at det etterhvert også ble mange jenter som ventet barn. Dessuten var mange av de gravide jenter fra hele Nord-Norge som dro sørover, og en god del av disse kom innom Trondheim. Behovet for et hjem var stort, sommeren 1942 lyktes Abteilung Lebensborn endelig i å finne fram til en velegnet eiendom som ennå ikke var opptatt av andre tyske instanser.

Den 20. juni 1942 ble en villa i Nedre Allé 16 på Singsaker beslaglagt til bruk for Lebensborn. Eieren ble på kort varsel kastet ut av denne villaen som han hadde kjøpt i 1939. De siste par åra hadde han pusset opp og modernisert hele eiendommen. Akkurat idet han var ferdig, overtok Abteilung Lebensborn: «Malerens folk var ferdig med å tapetisering, linoleumspålegg og maling etc. innvendig og holdt på med annet strøk i kjøkkentrappen da eiendommen ble rekvirert.»

 

Der var en stor eiendom som ble overtatt. Hovedbygningen på to etasjer hadde en grunnfalte på 352 m2 og her var 16 værelser foruten tre kjøkken, to bad, m.m. Her var også en stor frukt- og grønnsakshage. Abteilung Lebensborn overtok hele eiendomen med innbo og løsøre. I den sju siders fortegnelsen over alt som ble beslaglagt og som ble undertegnet av en representant fpr Abteilung Lebensborn ved Reichskommissariats kontor i Trondheim, ble det med blyant tilføyd «1 sandkasse, 1 spade, 1 bøtte». Her hadde tydeligvis bodd barn før, og det ville nok også i fortsettelsen bli bruk for slike saker.

Senhøsten 1942 var de nødvendige ommbyggingsarbeidene ferdige og hjemmet ble åpnet. Dette ble faktisk det største av byhjemmene i Oslo, Bergen og Trondheim, med plass til 30 kvinner og ti barn. En regnet imidlertid med muligheten for at hjemmet kunne bli for lite. Det lå et velegnet hus også på naboeiendomen: «Hus nr. 18 er ennå ikke beslaglagt, men vil bli overtatt ved plassmangel.» Dette ble likevel ikke aktuelt.

Innfelt i bildet er Nedre Allé 2, helt i enden av gata. Der var Oskar Gøranson bosatt på det tidspunktet Tamar oppholdt seg på byhjemmet og hvor hun på et senere tidspunkt ble bosatt med Oskar og sønnen Jan Øivind. Tamar døde i Nedre Allé 2 1947.

 

 

 

Stadtheim Trondheim 1942
(Nedre Allé 16, gamle Singsaker gård)

Bildene er tatt fra boka «SS für ein Grossgermanien – Schwert und Wiege», 1942

 


Kontakt Mads Nordtvedt mobil 913 30 559, eller Brynhild Bye-Tiller for mer informasjon.